وبگاه حسین

نوشته های من

وبگاه حسین

نوشته های من

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

عکس

رفــــت و گفــــت:

خــــُدانگهــــدارت

گفتــــم بــــرو ولـــے

اگــــر سر راهــــت خُـــــدا رٱ دیدے

بــــگو: دلِ شکستــــہ

نگهــــدار نمــے خــــواهــــد..

  • نادر تهرانی